Contoh:Tanya Jawab dan Ulang Janji, Pelantikan Anggota Baru dan Penegak Bantara Gerakan Pramuka

Diposting pada
Tanya Jawab dan Ulang Janji Pelantikan calon Pramuka Penegak Gugus Depan 0407-0408 SMA N 1 Fatuleu Tahun 2018
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pada Hari ini, Minggu 28 Oktober Tahun 2018, Atas Nama Gerakan Pramuka Gugus Depan 0407-0408 SMA N 1 FATULEU:
Pembina:
siap dan bersediakah adik-adik untuk dilantik menjadi calon Pramuka Penegak, serta bersediakah mengabdi tampa pamrih demi kemajuan gerakan pramuka Ambalan SMA NEGERI 1 Fatuleu?
Calon Penegak:
siap…bersedia

Baca Juga:

Pembina:
Sebelum pengucapan Janji dimohon kesediaan adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
Pembina:
Bersediakah adik-adik mengabdi dan berbakti kepada bangsa dan Negara indonesia
Calon penegak: siap Bersedia..!
Pembina:
Siapakah adik -adik sekalian ikut serta dalam membangun masayarakat serta bertanggungjawab, berdisiplin ilmu dan berwatak Pancasila?
Calon Penegak: siap..bersedia
Pembina:
Bersediakah adik-adik sekalian mengemban amanah ini dengan rasa adik, jujur berimbang antara hak dan kewajiban..?
Calon Penegak: Siap Bersedia…!
Pembina:
Terimakasih, baiklah adik-adik sekalian, akan saya lantik sebagai pramuka penegak di gerakan pramuka gugus depan SMA negeri 1 Fatuleu dan peganglah ujung Bendera Merah Putih, letakkanlah di dadamu, sebagai wujud kesetiaan Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan gerakan Pramuka. Dengan mengucapkan Janji Pramuka:
TRISATYA:
Demi KehormatanKu, Aku berjanji Akan bersungguh-sungguh:
1. Menjalankan Kewajibanku Terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mengamalkan Pancasila
2. Menolong sesama hidup dan ikut serta Membangun Masyarakat
3. MENEPATI DASADHARMA
PEMBINA:
Dengan mengucapkan Janji Tadi, maka adik-adik mulai saat ini hingga seterusnya, dinyatakan sebagai pramuka penegak Gerakan Pramuka
……….
Saya mengucapkan selamat dan selanjutnya agar latihan rutin serta nantinya berguna untuk kemajuan diri sendiri dan untuk kemajuan Gudep kita, dan semoga apa saja ya g adi-adik lakukan senantiasa Dilindungi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. AMIN
Mohon perhatian ini hanya contoh saja dan saran saya membaca petunjuk yang ada sesuai undang Gerakan Pramuka dan keputusan Kwartir Nasional gerakan pramuka. Sekian dan terimakasih Kakak.
Gambar:Pelantikan Kacu dan Pelantikan Penegak Bandara